ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται στους κ.κ. συναδέλφους και συναδέλφισσες ότι λόγω βλάβης του συστήματος, σήμερα 27/11/2017 υπάρχει αδυναμία έκδοσης γραμματίων εισφορών και ενσήμων.
Οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέσουν και να παρίστανται χωρίς γραμμάτιο, το οποίο οφείλουν να εκδώσουν αμέσως μόλις αποκατασταθεί η βλάβη, όπως θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.