ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                        

Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ   της 26ης Νοεμβρίου  2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σύνολο εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο: 307

Για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Διοικητικού Συμβουλίου

Ψήφισαν : 248

Έγκυρα :  195

Λευκά:  44

Άκυρα:  9             

Έλαβε:

ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ:  195

Πρόεδρος εκλέγεται η  Παναγιώτα Επιβατινού του Κωνσταντίνου

Για την ανάδειξη  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ του Διοικητικού Συμβουλίου

Ψήφισαν : 248

Έγκυρα :  243

Λευκά:  2

Άκυρα:  3

Έλαβαν:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου    80
2. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη    100
3.ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου      76
4. ΖΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου    144
5. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου    134
6. ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου      62
7 ΚΟΡΚΟΒΗΛΟΥ ΜΑΙΡΥΛΙΝ του Δημητρίου   131
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύλου  101
9. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χρήστου   101
10. ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου      89
11.ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου     99
12. ΞΕΘΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου      55
13. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χρίστου   157
14.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Βασιλείου    67
15. ΤΑΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη    117
16.ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου     48

Σύμβουλοι εκλέγονται οι
1. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χρίστου    157
2. ΖΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου     144
3. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου     134
4 ΚΟΡΚΟΒΗΛΟΥ ΜΑΙΡΥΛΙΝ του Δημητρίου    131
5. ΤΑΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη      117
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύλου   101
7. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  του Χρήστου    101
8. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη      100
9. ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου      99
10. ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου       89
 

Εκ του Συλλόγου