ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ-Ν.4335Π.Δ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ - ΩΡΑ 09:00

ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΑΖΙ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΩΡΑ 11:00

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΜΑΣΤΟΡΗ  ---  ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 --- ΛΙΑΤΣΗ   ---  ΖΟΡΜΠΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  --- ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 --- ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΥΩΤΗ  --- ΣΕΝΗ