ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ-Ν.4335Π.Δ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΕΚΟΥΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ - ΩΡΑ 09:00

ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΑΖΙ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 

ΩΡΑ 11:00

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ - ΔΑΓΚΑΚΗ  ---  ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 --- ΘΕΟΦΑΝΗ   ---  ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΜΑΣΤΟΡΗ  --- ΖΟΡΜΠΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΒΑΤΣΑΡΕΑ --- ΣΕΝΗ