ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ-Ν.4335Π.Δ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣΕΚΟΥΣΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ - ΩΡΑ 09:00

ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΑΖΙ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΩΡΑ 11:00

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ - ΜΑΣΤΟΡΗ  ---  ΣΕΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΔΑΓΚΑΚΗ   ---  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΘΕΟΦΑΝΗ  --- ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 --- ΒΑΤΣΑΡΕΑ --- ΖΟΡΜΠΑΣ