ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΦΕΣΕΙΣ, ΤΜ Ν.4335/15, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ, Ο.Δ.Π.Δ.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  --- ΖΟΡΜΠΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 --- ΣΟΦΟΥ  --- ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΔΑΤΣΚΟΣ   --- ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ  ---  ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 --- ΡΑΪΣΗ  ---  ΣΕΝΗ