ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΦΕΣΕΙΣ, ΤΜ Ν.4335/15, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ, Ο.Δ.Π.Δ.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ-ΡΑΙΣΗ  --- ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΔΑΓΚΑΚΗ  --- ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΔΑΤΣΚΟΣ  --- ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ   --- ΣΕΝΗ