ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΦΕΣΕΙΣ, ΤΜ Ν.4335/15, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ, Ο.Δ.Π.Δ., Π.Δ.α

ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 --- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  --- ΣΕΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΛΙΑΤΣΗ - ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ  --- ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 --- ΣΟΦΟΥ - ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  --- ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΔΑΤΣΚΟΣ - ΚΑΡΙΩΤΗ  --- ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 --- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ   --- ΖΟΡΜΠΑΣ