ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΦΕΣΕΙΣ, ΤΜ Ν.4335/15, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ, Ο.Δ.Π.Δ.

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (ΕΚΤΑΚΤΟ)

ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  --- ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ  --- ΖΟΡΜΠΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΣΟΦΟΥ  --- ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΒΑΤΣΑΡΕΑ   --- ΛΙΑΚΟΥΡΑ