ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΦΕΣΕΙΣ, ΤΜ Ν.4335/15, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ, Ο.Δ.Π.Δ.

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (ΕΚΤΑΚΤΟ)

ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ - ΣΟΦΟΥ  --- ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  --- ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΔΑΤΣΚΟΣ  --- ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ   --- ΣΕΝΗ