ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ-Ν.4335Π.Δ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ - ΩΡΑ 09:00

ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΑΖΙ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΩΡΑ 11:00

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ---  ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 --- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΦΟΥ   ---  ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ - ΔΑΤΣΚΟΣ  --- ΖΟΡΜΠΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 ---  ΚΑΡΙΩΤΗ  --- ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ