ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ-Ν.4335Π.Δ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ - ΩΡΑ 09:00

ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΑΖΙ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΟΡΜΠΑΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΩΡΑ 11:00

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΣΟΦΟΥ  ---  ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 --- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ   ---  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΔΑΤΣΚΟΣ  --- ΣΕΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 --- ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ  --- ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ