ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΦΕΣΕΙΣ, ΤΜ Ν.4335/15, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ, Ο.Δ.Π.Δ.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ - ΔΑΓΚΑΚΗ  --- ΣΕΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 --- ΘΕΟΦΑΝΗ  --- ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΜΑΣΤΟΡΗ   --- ΖΟΡΜΠΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΒΑΤΣΑΡΕΑ - ΔΑΤΣΚΟΣ  ---  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ