ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΦΕΣΕΙΣ, ΤΜ Ν.4335/15, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ, Ο.Δ.Π.Δ.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ - ΜΑΣΤΟΡΗ  --- ΣΕΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΔΑΓΚΑΚΗ  --- ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΘΕΟΦΑΝΗ  --- ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΒΑΤΣΑΡΕΑ   --- ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 --- ΡΑΙΣΗ  ---  ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ