ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΦΕΣΕΙΣ, ΤΜ Ν.4335/15, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ, Ο.Δ.Π.Δ.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ - ΔΑΓΚΑΚΗ  --- ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΜΑΣΤΟΡΗ  --- ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΒΑΤΣΑΡΕΑ  --- ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΡΑΪΣΗ   --- ΖΟΡΜΠΑΣ