ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ-Ν.4335Π.Δ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΕΚΟΥΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ - ΩΡΑ 09:00

ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΑΖΙ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΕΝΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΩΡΑ 11:00

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ - ΔΑΓΚΑΚΗ  ---  ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΘΕΟΦΑΝΗ   ---  ΖΟΡΜΠΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΜΑΣΤΟΡΗ --- ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 --- ΒΑΤΣΑΡΕΑ --- ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ