ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ-Ν.4335,  Π.Δ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ - ΩΡΑ 09:00

ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΑΖΙ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΟΡΜΠΑΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΩΡΑ 11:00

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ---  ΣΕΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 --- ΛΙΑΤΣΗ   ---  ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΜΑΣΤΟΡΗ  --- ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 ---  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  --- ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ