ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ-Ν.4335Π.Δ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ - ΩΡΑ 09:00

ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΑΖΙ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΩΡΑ 11:00

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ - ΔΑΓΚΑΚΗ  ---  ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ   ---  ΖΟΡΜΠΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΜΑΣΤΟΡΗ-ΒΑΤΣΑΡΕΑ  --- ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ