ΠΔικον 10

Γαλάνης Κωνσταντίνος Α.

Γαλάνης Δημήτριος Α.

Κωνσταντίνος Χ.Καμινάρης

1931

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: ποινική δικονομία, αμνηστία, παραγραφή εγκλημάτων, έμπρακτη μετάνοια, δεδικασμένο, πολιτική αγωγή, επιδόσεις, απόδειξη, προανάκριση, μικτά δικαστήρια, ένορκοι, ποινικό μητρώο, εκτέλεση ποινών, έξοδα ποινικής διαδικασίας, δικαστική απόφαση 2 αντίτυπα