ΑΚ 9

Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ Δ. (επιμ.)

Ι & Π. Ζαχαρόπουλος

1947

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: αστικό δίκαιο, αστικός κώδικας, εισαγωγικός νόμος αστικού κώδικος, σειρά: Βιβλιοθήκη Εφημερίδος Ελλήνων Νομικών