ΑσφΔικ 202

Χατζηδημητρίου Φώτης

Ψηλός Γεώργιος

Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας

1984

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Θέματα: δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώσεις εργοδότη, υποχρεωτική ασφάλιση, αναδρομική ασφάλιση, αεροπορική εταιρεία, σύνταξη, αλλοδαπός εργαζόμενος, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, εργαζόμενος κατ οίκον, νοσοκομειακή περίθαλψη, οικοδόμοι, αυτοτελώς εργαζόμενος, ασφάλιση Ελλήνων εξωτερικού, Ειδικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, καλλιτέχνες, λογιστές, δημόσιοι υπάλληλοι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη