ΑΚ 11α

Γεωργιάδης Απόστολος Σ.

Σταθόπουλος Μιχαήλ Π.

Αφοί Π. Σάκκουλα

1978

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: αστικό δίκαιο, γενικές αρχές, φυσικό πρόσωπο, δικαίωμα, προστασία δικαιώματος, κατοικία, συμβάσεις, διοίκηση σωματείου, λύση σωματείου, κήρυξη αφάνειας, προστασία προσωπικότητας, προστασία ονόματος, ιθαγένεια, κοινοφελές ίδρυμα, επιτροπή εράνων, πλάνη, απάτη, απειλή, παραγραφή, δικαίωμα προαιρέσεως, αυτοδικία, άμυνα, αιρέσεις, ανάκληση πληρεξουσιότητας, τόμος 1ος