ΑΚ 202

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

2006

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Περιλαβάνει τις τροποποιήσεις των νόμων 1733/87, 2298/95, 2447/96, 2521/97, 2915/01, 3043/02, 3089/02 και 3346/05 Θέματα: αστικός κώδικας, αστικό δίκαιο, δικαστική συμπαράσταση, αναδοχή ανηλίκων, υιοθεσία ανηλίκων, μισθώσεις, εμπορικές μισθώσεις