ΠΔικον 12

Ζαχαρόπουλος

Ι. Ζαχαρόπουλος

1950

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: ποινική δικονομία, εισηγητικές εκθέσεις, κώδικας ποινικής δικονομίας, ευρετήρια