ΠΔικον 2α

Κωνσταντόπουλος Κ.Π

Μακρυγιάννης Εμμ. Στ.

Π. Δημητράκος

1925

Ελληνική

Αποθήκη

Τόμος α , εκδ.3η, Υπάρχουν 3 αντίτυπα τα δύο βρίσκονται στην αποθήκη