ΓενΠοιν 2γ

Μπουρόπουλος Άγγελος Ν.

Αφοί Π. Σάκκουλα

1964

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: ποινικό δίκαιο, γενικό, εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας, εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαιωμάτων, παραβάσεις αστυνομικών διατάξεων, αλητεία, επαιτεία, πταίσματα τόμος τρίτος