ΑΚ 206γ

Βαθρακοκοίλης Βασίλης Αντ.

χ.ο

978-960-15-1978-4

2008

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Σειρά: Ζητήματα αστικής ευθύνης Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, αστική ευθύνη, ενδοσυμβατική ευθύνη, ευθύνη προστιθέντος, ευθύνη προστιθέντος