ΑΚ 206α

Βαθρακοκοίλης Βασίλης Αντ.

χ.ο

2001

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Τόμος Α΄, Θέματα: αστικός κώδικας, γενικές αρχές, φυσικό πρόσωπο, κυοφορούμενος, απόδειξη θανάτου, αφάνεια, επαγγελματικά σωματεία, ιθαγένεια, ακυρώσιμες δικαιοπραξ ιες, απάτη, απειλή, πλάνη, αυτοδικία, πληρεξουσιότητα