ΕμπΔικ 206

Τσιμπρής Μιχάλης Ρ.

Ipirotiki

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Θέματα: εμπορρικό δίκαιο, κεφαλαιαγορά, χρηματιστήριο Αθηνών, χρηματιστηριακές συναλλαγές, κινητές αξίες