ΠΔικον 5β

Γκαμέρας Κωνστ. Αθ.

Αφοί Π. Σάκκουλα

1964

Ελληνική

Θέματα: ποινική δικονομία, πρακτική ποινικών δικαστηρίων, Τόμος β