ΠΔικον 203

Ζώης Ιωάννης Ε.

Τσίμος

978-960-99042-5-4

2011

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Ενημέρωση μέχρι το Ν.3904/2010 Θέματα: ποινική δικονομία, διαδικασία στο ακροατήριο, δικαιώματα κατηγορουμένου, αιτήσεις κατηγορουμένου, κλητήριο θέσπισμα, ενστάσεις, αυτοτελείς ισχυρισμοί, ακυροτητα κλητηρίου, δικαστική απόφαση, υποχρεώσεις κατηγορουμένου