ΙδΔιεθΔ 4

Σπυρόπουλος Ιωάννης Γ.

Πυρσός (τυπογρ.)

1938

Ελληνική

Θέματα: ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, εφαρμοστέο δίκαιο, συμβάσεις, εμπορικό διεθνές δίκαιο, φυσικό πρόσωπο, αιτίες θανάτου, χρηματική ανοχή, αλλοδαπή εταιρεία, διαζύγιο, επιμέλεια τέκνου, περιουσιακές σχέσεις, μικτός γάμος, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων, ακίνητα, κινητά, χρηματική ενοχή, δικαιοπρακτική ικανότητα