ΑσφΔικ 200

Μωυσίδης Βλαδίμηρος Δ.

Α.Σάκκουλας

960-301-708-5

2003

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Θέματα: δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισμένος, σύνταξη, σύνταξη θανάτου, ασφαλιστικές εισφορές, ανάπηροι, εργατικό ατύχημα, νοσηλία, νοσοκομειακή περίθαλψη, Ι.Κ.Α, ασφάλιση ιεροψαλτών, συνταξιούχος εργαζόμενος, μερική απασχόληση, αναδρομική ασφάλιση, ναυτεργατικό, αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας