ΓενΠοιν 8α

Ηλιόπουλος Τιμ.Ε

Τζάκας - Δελαγραμμάτικας

1927

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: ποινικό δίκαιο, δόλος, αμέλεια, πλάνη, υπαιτιότητα, απόπειρα, συμμετοχή, αυτουργία, συρροή εγκλημάτων, αξιόποινη πράξη τόμος Α, 4η έκδ.