Αρμενόπουλος: μηνιαία νομική επιθεώρησις - 1958

Πρόσθετες αναγραφές: Ζησιάδης Ιωάννης Β.διευθ., Βιδάλης Γεώργιος Α. διευθ., Καραντάς Στέλιος Χρ. διευθ., Μανωλεδάκης Ιωάννης διευθ., Νίκας Νικόλαος Θ. διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1953 έως... Λείπουν τα τεύχη: 1946 έως 1952, 1965, 1967, 1970, 1983

Αρμενόπουλος: μηνιαία νομική επιθεώρησις - 2007

Πρόσθετες αναγραφές: Ζησιάδης Ιωάννης Β.διευθ., Βιδάλης Γεώργιος Α. διευθ., Καραντάς Στέλιος Χρ. διευθ., Μανωλεδάκης Ιωάννης διευθ., Νίκας Νικόλαος Θ. διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1953 έως... Λείπουν τα τεύχη: 1946 έως 1952, 1965, 1967, 1970, 1983

Αρμενόπουλος: μηνιαία νομική επιθεώρησις - 2000

Πρόσθετες αναγραφές: Ζησιάδης Ιωάννης Β.διευθ., Βιδάλης Γεώργιος Α. διευθ., Καραντάς Στέλιος Χρ. διευθ., Μανωλεδάκης Ιωάννης διευθ., Νίκας Νικόλαος Θ. διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1953 έως... Λείπουν τα τεύχη: 1946 έως 1952, 1965, 1967, 1970, 1983

Αρμενόπουλος: μηνιαία νομική επιθεώρησις - 2003

Πρόσθετες αναγραφές: Ζησιάδης Ιωάννης Β.διευθ., Βιδάλης Γεώργιος Α. διευθ., Καραντάς Στέλιος Χρ. διευθ., Μανωλεδάκης Ιωάννης διευθ., Νίκας Νικόλαος Θ. διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1953 έως... Λείπουν τα τεύχη: 1946 έως 1952, 1965, 1967, 1970, 1983

Αρμενόπουλος: μηνιαία νομική επιθεώρησις - 2007

Πρόσθετες αναγραφές: Ζησιάδης Ιωάννης Β.διευθ., Βιδάλης Γεώργιος Α. διευθ., Καραντάς Στέλιος Χρ. διευθ., Μανωλεδάκης Ιωάννης διευθ., Νίκας Νικόλαος Θ. διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1953 έως... Λείπουν τα τεύχη: 1946 έως 1952, 1965, 1967, 1970, 1983

Αρμενόπουλος: μηνιαία νομική επιθεώρησις - 1979

Πρόσθετες αναγραφές: Ζησιάδης Ιωάννης Β.διευθ., Βιδάλης Γεώργιος Α. διευθ., Καραντάς Στέλιος Χρ. διευθ., Μανωλεδάκης Ιωάννης διευθ., Νίκας Νικόλαος Θ. διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1953 έως... Λείπουν τα τεύχη: 1946 έως 1952, 1965, 1967, 1970, 1983

Αρμενόπουλος: μηνιαία νομική επιθεώρησις - 1964

Πρόσθετες αναγραφές: Ζησιάδης Ιωάννης Β.διευθ., Βιδάλης Γεώργιος Α. διευθ., Καραντάς Στέλιος Χρ. διευθ., Μανωλεδάκης Ιωάννης διευθ., Νίκας Νικόλαος Θ. διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1953 έως... Λείπουν τα τεύχη: 1946 έως 1952, 1965, 1967, 1970, 1983