Κοινωνική ασφάλιση: γενικές αρχές-βασικοί κανόνες: νομοθεσία, νομολογία ΣτΕ και διοικητικών δικαστηρ

Θέματα: δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισμένος, σύνταξη, σύνταξη θανάτου, ασφαλιστικές εισφορές, ανάπηροι, εργατικό ατύχημα, νοσηλία, νοσοκομειακή περίθαλψη, Ι.Κ.Α, ασφάλιση ιεροψαλτών, συνταξιούχος εργαζόμενος, μερική απασχόληση, αναδρομική ασφάλιση, ναυτεργατικό, αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας

Κωδικοποίησις νόμου 6298/1934 περί κοινωνικών ασφαλίσεων

Θέματα: εργατικό δίκαιο, κοινωνική ασφάλιση

Ασφαλιστική νομοθεσία: πλήρης ανάλυση και ερμηνεία όλων των διατάξεων περί ΙΚΑ-ΤΕΑΜ-ΟΑΕΔ-ΤΕΒΕ-ΟΓΑ ..

Θέματα: δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώσεις εργοδότη, υποχρεωτική ασφάλιση, αναδρομική ασφάλιση, αεροπορική εταιρεία, σύνταξη, αλλοδαπός εργαζόμενος, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, εργαζόμενος κατ οίκον, νοσοκομειακή περίθαλψη, οικοδόμοι, αυτοτελώς εργαζόμενος, ασφάλιση Ελλήνων εξωτερικού, Ειδικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, καλλιτέχνες, λογιστές, δημόσιοι υπάλληλοι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη