Αστικός κώδιξ: κατ  άρθρο ερμηνεία: εμπράγματο δίκαιο(άρθρα 947-1117)

Τόμος 5ος Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, δημόσια κτήματα, κοινόχρηστα πράγματα, ύδατα, παραλία, ασφαλιστικά μέτρα νομής, παροχή διόδου, οροφοκτησία, συγκυριότητα, αρνητική αγωγή, προστασία κυριότητας, νομή δάσους, νομή Ο.Τ.Α

Αστικός κώδιξ: ερμηνεία κατ  άρθρον - νομολογία - βιβλιογραφία: γενικαί αρχαί

Θέματα: αστικό δίκαιο, γενικές αρχές, φυσικό πρόσωπο, δικαίωμα, προστασία δικαιώματος, κατοικία, συμβάσεις, διοίκηση σωματείου, λύση σωματείου, κήρυξη αφάνειας, προστασία προσωπικότητας, προστασία ονόματος, ιθαγένεια, κοινοφελές ίδρυμα, επιτροπή εράνων, πλάνη, απάτη, απειλή, παραγραφή, δικαίωμα προαιρέσεως, αυτοδικία, άμυνα, αιρέσεις, ανάκληση πληρεξουσιότητας, τόμος 1ος

Σχέδιον αστικού κώδικος: εκπονήθεν υπό της συντακτικής επιτροπής

Θέματα: Αστικό δίκαιο, οικογενειακό, σχέδιο αστικού κώδικος, 3 αντίτυπα

Πανδέκτης αγωγών-ενστάσεων εκ του αστικού κώδικος: οικογενειακόν  δίκαιον (άρθρα  1346-1709)

Θέματα: αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, αγωγές, ενστάσεις, αστικός κώδικας

ΕΡΝΟΜΑΚ: Ερμηνεία-νομολογία αστικού κώδικα: ενοχικό δίκαιο(άρθρα 741-946)

Σειρά: Ζητήματα αστικής ευθύνης Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, αστική ευθύνη, ενδοσυμβατική ευθύνη, ευθύνη προστιθέντος, ευθύνη προστιθέντος

Αλφαβητικόν ευρετήριον αστικού κώδικος - εισαγωγικού νόμου

Θέματα: αστικό δίκαιο, αστικός κώδικας, εισαγωγικός νόμος αστικού κώδικος, σειρά: Βιβλιοθήκη Εφημερίδος Ελλήνων Νομικών

Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος

Περιλαβάνει τις τροποποιήσεις των νόμων 1733/87, 2298/95, 2447/96, 2521/97, 2915/01, 3043/02, 3089/02 και 3346/05 Θέματα: αστικός κώδικας, αστικό δίκαιο, δικαστική συμπαράσταση, αναδοχή ανηλίκων, υιοθεσία ανηλίκων, μισθώσεις, εμπορικές μισθώσεις

Αστικός κώδιξ: κατ  άρθρο ερμηνεία: κληρονομικό δίκαιο(άρθρα 1871-2035ΑΚ)

Τόμος 10ος Θέματα: αστικό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, αγωγή περί κλήρου, διανομή κληρονομίας, οικογενειακή στέγη, νέμηση ανιόντος, συνεισφορά, δωρεά αιτία θανάτου, κληροδοσία, καταπίστευμα

Αστικός κώδιξ και εισαγωγικός νόμος: ερμηνεία κατ  άρθρον: εμπράγματον δίκαιον

Θέματα: αστικό δίκαιο, κώδικας αστικού δικαίου, εμπράγματο δίκαιο, τόμος 3ος

Αστικός κώδιξ: ερμηνεία κατ  άρθρον - νομολογία - βιβλιογραφία: ειδικό ενοχικό

Θέματα: αστικό δίκαιο, ειδικό ενοχικό, πώληση, ευθύνη πωλητή, αναστροφή πώλησης, πώληση με διατήρηση κυριότητας, πώληση με δοκιμή, μισθώσεις κατοικιών, λήξη μίσθωση, υπομίσθωση, παράταση μίσθωσης, λήξη σχέσης εργασίας, καταγγελία σύμβασης εργασίας, δικαιώματα εργοδότη, δικαιώματα μισθωτού, μεσιτεία ακινήτων, εργολαβία, ευθύνη εργολάβου τόμος 3ος

Ερμηνεία του αστικού κώδικος: ενοχικόν δίκαιον: γενικόν μέρος (άρθρα 287-409)

Θέματα: αστικό δίκαιο, αστικός κώδικας, ενοχικό δίκαιο, παροχή, υποχρέωση παροχής, τόκος ανατοκισμός, ζημία από οικείο πταίσμα, αποζημίωση, συναλλαγματική πίστη, ευθύνη από πταίσμα, διαφυγόν κέρδος, απαγορευμένη δικαιοπραξία, χρηματική ενοχή, αρραβώνας τόμος 2ος (ημιτόμος α )

Διάγραμμα επί του σχεδίου αστικού κώδικος

Θέματα: αστικό δίκαιο, κώδικας αστικού σχεδίου

Αναλυτική ερμηνεία-νομολογία αστικού κώδικα: εμπράγματο-οικογενειακό-κληρονομικό-Μεταβατ. διατάξεις

Τόμος Β Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, αστικός κώδικας, πράγματα, ωφέλημα, καρποί, κοινόχρηστα πράγματα, αδέσποτα πράγαματα, ασφαλιστικά μέτρα νομής, χρησικτησία, διεκδιτική αγωγή, οροφοκτησία, κτήση κυριότητας κινητού, εμπράγματη ασφάλεια, ενέχυρο, υποθήκη, οίκηση, διαφορές από ενέχυρο, μεταγραφή, αχρησία

ΕΡΝΟΜΑΚ: Ερμηνεία-νομολογία αστικού κώδικα: γενικές αρχές(άρθρα 1-286)

Τόμος Α΄, Θέματα: αστικός κώδικας, γενικές αρχές, φυσικό πρόσωπο, κυοφορούμενος, απόδειξη θανάτου, αφάνεια, επαγγελματικά σωματεία, ιθαγένεια, ακυρώσιμες δικαιοπραξ ιες, απάτη, απειλή, πλάνη, αυτοδικία, πληρεξουσιότητα

Βασική νομοθεσία: 9 κώδικες

7η έκδ. Θέματα: αστικό δίκαιο, σύνταγμα, αστικός κώδικας, ποινικός κώδικας, εμπορικές μισθώσεις
Σελίδα 1 από 2 σελίδες  1 2 >