Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας: δεκαπενθήμερος επιθεώρησις φορολογικού δικαίου - 2006

Λείπει ο τόμος του έτους 1980 Πρόσθετες αναγραφές Κολιάς Δ., Καλδής Δ. Τόμος Α

Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας: δεκαπενθήμερος επιθεώρησις φορολογικού δικαίου - 1964

Λείπει ο τόμος του έτους 1980 Πρόσθετες αναγραφές Κολιάς Δ., Καλδής Δ.

Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας: δεκαπενθήμερος επιθεώρησις φορολογικού δικαίου - 2004

Λείπει ο τόμος του έτους 1980 Πρόσθετες αναγραφές Κολιάς Δ., Καλδής Δ. Τόμος Β

Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας: δεκαπενθήμερος επιθεώρησις φορολογικού δικαίου  -1973

Λείπει ο τόμος του έτους 1980 Πρόσθετες αναγραφές Κολιάς Δ., Καλδής Δ.

Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας: δεκαπενθήμερος επιθεώρησις φορολογικού δικαίου - 1985

Λείπει ο τόμος του έτους 1980 Πρόσθετες αναγραφές Κολιάς Δ., Καλδής Δ.

Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας: δεκαπενθήμερος επιθεώρησις φορολογικού δικαίου - 1986

Λείπει ο τόμος του έτους 1980 Πρόσθετες αναγραφές Κολιάς Δ., Καλδής Δ.

Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας: δεκαπενθήμερος επιθεώρησις φορολογικού δικαίου - 2008

Λείπει ο τόμος του έτους 1980 Πρόσθετες αναγραφές Κολιάς Δ., Καλδής Δ. Τόμος Β