Διαλέξεις: περιόδου1967-1970: σειρά τέταρτη

Θέματα: εργατικό δίκαιο, πνευματική ιδιοκτησία, αφοπλισμός, δημόσιο διεθνές δίκαιο, ανώνυμη εταιρεία, κοινωνικά δικαιώματα, κινηματογράφος, ποινικός κώδικας, δικαστές, επώνυμο συζύγων, όρκος, θανατική ποινή, ελευθερία βούλησης

Διαλέξεις: περιόδου 1963-1966: σειρά τρίτη

Θέματα: δικαιώματα ανθρώπου, παγκόσμια διακήρυξη, οικουμενική διακήρυξη, αστικός κώδικας, υποθηκοφυλάκεια, συναινειτικό διαζύγιο, υπερημερία οφειλέτη, πνευματική ιδιοκτησία

Διαλέξεις περιόδου 1961-1962: σειρά πρώτη

Θέματα: Διεθνές ποινικό δίκαιο, εμπορικές συναλλαγές, δημόσιες επιχειρήσεις, εμπορικό δίκαιο

Πρακτικά συνεδριάσεων των αναθεωρητικών επιτροπών του κώδικος ποινικής δικονομίας

Θέματα: Πολιτική δικονομία, πρακτικά επιτροπών κώδικα ποινικής δικονομίας, σχέδιον κώδικα ποινικής δικονομίας τεύχος 3ο