Διαταγή πληρωμής: θεωρία και πράξη

Θέματα: πολιτική δικονομία, διαταγές πληρωμής, αλληλόχρεος λογαριασμός, ένδικα βοηθήματα, παραγραφή, δεδικασμένο, κοινόχρηστες δαπάνες

Διαταγές πληρωμής πιστωτικοί τίτλοι και διαδικασία

Θέματα: πολιτική δικονομία, διαταγή πληρωμής, πιστωτικοί τίτλοι, ενστάνσεις από πιστωτικούς τίτλους, πληρωμή συναλλαγματκής, αναγκαστική απαλλοτρίωση