Κωδικοποίηση νομοθεσίας ιδιωτικής ασφάλισης

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, ασφάλιση ζημιών, ασφαλιστική εταιρεία, πλοία, ασφάλιση πλοίου, ασφάλιση μεταφορών, μεταφορές, γραφείο διεθνούς ασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφάλιση πιστώσεων, ασφάλιση ζωής, θαλάσσια ασφάλιση, ανώνυμη εταιρεία, ασφάλιση εγγυήσεων, φορολογία εισοδήματος, τροχαία ατυχήματα, ασφαλειομεσιτεία, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις-Νομοθεσία, Ασφαλιστικός πράκτορας-Νομοθεσία, Ασφαλιστικός πράκτορας-Νομολογία

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και η επίδρασή της στην εξέλιξη της ασφάλισης σε άλλες

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, ιστορία ασφαλιστικής εταιρείας, ασφαλιστική εταιρεία