ΔΙΚΗ: περιοδική επιθεώρησις δικονομικού δικαίου - 2007

Πρόσθετες αναγραφές: Μπέης Κώστας Ε. επίμ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1970 έως 2009. Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1971, 1978,1979, 1983, 1997 (τόμος Α+Β), 1999(τόμος Α+Β), 2002 (τόμος Α+Β), 2003(τόμος Α), 2008(τόμος Β)

ΔΙΚΗ: περιοδική επιθεώρησις δικονομικού δικαίου - 1981

Συστηματική συλλογή και ταξινόμηση της νομολογίας, με βάση τα ετήσια ευρετήρια της ΔΙΚΗΣ (16.9.1968-31.12.1979) Έναρξη συνδρομής από το έτος 1970 έως 2009. Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1971, 1978,1979, 1983, 1997 (τόμος Α+Β), 1999(τόμος Α+Β), 2002 (τόμος Α+Β), 2003(τόμος Α), 2008(τόμος Β)

ΔΙΚΗ: περιοδική επιθεώρησις δικονομικού δικαίου - 1984

Πρόσθετες αναγραφές: Μπέης Κώστας Ε. επίμ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1970 έως 2009. Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1971, 1978,1979, 1983, 1997 (τόμος Α+Β), 1999(τόμος Α+Β), 2002 (τόμος Α+Β), 2003(τόμος Α), 2008(τόμος Β)

ΔΙΚΗ: περιοδική επιθεώρησις δικονομικού δικαίου - 2004

Πρόσθετες αναγραφές: Μπέης Κώστας Ε. επίμ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1970 έως 2009. Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1971, 1978,1979, 1983, 1997 (τόμος Α+Β), 1999(τόμος Α+Β), 2002 (τόμος Α+Β), 2003(τόμος Α), 2008(τόμος Β)