Διοικητική δίκη: διμηνιαία επιθεώρησις νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων - 2004

Τεύχος Α (2 αντίτυπα) Έναρξη συνδρομής από το έτος 1990 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών 1992, 1993

Διοικητική δίκη: διμηνιαία επιθεώρησις νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων - 2003

Τεύχος Α Έναρξη συνδρομής από το έτος 1990 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών 1992, 1993

Διοικητική δίκη: διμηνιαία επιθεώρησις νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων - 2000

Τεύχος Β Έναρξη συνδρομής από το έτος 1990 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών 1992, 1993

Διοικητική δίκη: διμηνιαία επιθεώρησις νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων - 1996

Τεύχος Β Έναρξη συνδρομής από το έτος 1990 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών 1992, 1993