Διοικητικό δικονομικό δίκαιο: σχόλια-νομολογία

5η έκδ. Θέματα: διοικητικό δικονομικό δίκαιο, διαδικασία διοικητικών διαφορών ουσίας, συμβούλιο Επικρατείας, ελεγκτικό συνέδριο, ανώτατο ειδικό δικαστήριο, δικαστήριο ευρωπαϊκών κοινοτήτων

Αίτηση ακυρώσεως: θεωρία -νομολογία- υποδείγματα

Θέματα: διοικητική δικονομία, ακυρωτικές διαφορές, αίτηση ακυρώσεως, εκτελεστική δικαστική πράξη, κατάργηση δίκης, διακοπή δίκης, παρέμβαση, ανωτέρα βία, πλάνη περί τα πράγματα, αναβολή διοικητικής δίκης, παράλληλη προσφυγή, συνάφεια

Ο νέος κώδικας διοικητικής δικονομίας

Σειρά: Διοίκηση και πολιτεία Θέματα: διοικητική δικονομία, διαδικασία στα τακτικά δικαστήρια, αιτιολογική έκθεση Ν.3659/2008, έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας Βουλής

Κώδιξ νόμων δημοσίου: μετά συνοπτικής μνείας της νομολογίας

Θέματα: διοικηική δικονομία, νομοθεσία, δημόσια κτήματα, δίκες του δημοσίου, νομικό Μέρος α

Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη δημόσια διοίκηση

Θέματα: διοικητική δικονομία, δικαίωμα δικαστικής προαστασίας, αναγκαστική εκτέλεση, ασφαλιστικά μέτρα στις διοικητικές διαφορές, δικανικός συλλογισμός, βάρος απόδειξης, δικανική πεποίθηση

Η άμυνα του οφειλέτη κατά της προσωπικής κράτησης για χρέη στο δημόσιο

Θέματα: διοικητική δικονομία, αναγκαστικά μέτρα, προσωπική κράτηση για χρέη προς το δημόσιο, διοικητική εκτέλεση, κατάχρηση δικαιώματος, συμψηφισμός κατά δημοσίου

Δικονομία διοικητικής εκτελέσεως: νόμος περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων

Θέματα: διοικητική δικονομία, πολιτική δικονομία, διοικητική εκτέλεση, νόμος εισπράξεως δημοσίων εσόδων

Διοικητική εκτέλεσις: δημόσιον λογιστικόν-παραγραφή: κείμενον-ερμηνεία-νομολογία-γνωμοδοτήσεις

Θέματα: διοικητική δικονομία,πολιτική δικονομία, διοικητική εκτέλεση, κώδικας εισπράξεων δημόσιον εσόδων, υποθήκη εσόδων προς το δημόσιον, κατάσχεση νομισμάτων, πλειστηριασμός αεροσκάφους, πτώχευση, προνόμια δανειστών, ανακοπή τρίτου, εγγύηση υπέρ οφειλετών δημοσίου 2η έκδ.

Κώδικας διοικητικής δικονομίας: κατ  άρθρον ερμηνεία - νομολογία

Θέματα: Κώδικας διοικητικής δικονομίας, 4η έκδ. πλήρως αναθεωρημένη

Θέματα διοικητικού δικονομικού δικαίου

Θέματα: Διοικητική δικονομία, αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων, διοικητικά δικαστήρια

Δίκαιον των διοικητικών διαφορών: αρμοδιότης και διαδικασία των διοικητιικών δικαστηρίων ένδικα μέσα

Θέματα: διοικητική δικονομία, δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδικά διοικητικά δικαστήρια, ακυρωτικές διαφορές, έννομο συμφέρον, παράβαση νόμου, αναίρεση, ένδικα μέσα, τριτανακοπή, υπαλληλική προσφυγή, διαφορές ουσίας, 3η έκδ.