Διοικητικό δικονομικό δίκαιο: σχόλια-νομολογία

5η έκδ. Θέματα: διοικητικό δικονομικό δίκαιο, διαδικασία διοικητικών διαφορών ουσίας, συμβούλιο Επικρατείας, ελεγκτικό συνέδριο, ανώτατο ειδικό δικαστήριο, δικαστήριο ευρωπαϊκών κοινοτήτων

Αίτηση ακυρώσεως: θεωρία -νομολογία- υποδείγματα

Θέματα: διοικητική δικονομία, ακυρωτικές διαφορές, αίτηση ακυρώσεως, εκτελεστική δικαστική πράξη, κατάργηση δίκης, διακοπή δίκης, παρέμβαση, ανωτέρα βία, πλάνη περί τα πράγματα, αναβολή διοικητικής δίκης, παράλληλη προσφυγή, συνάφεια

Νομοθεσία περί σχεδίων πόλεων κώμων κλπ.

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, πολεοδομία, σχέδιο πόλεων

Νομοθεσία δημοσίων έργων και προμηθειών

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, δημόσια έργα, ανάθεση δημοσίων έργων, δημοπράτηση δημοσίων έργων, αττικό μέτρό, έργα συνεταιρισμών, προμήθειες δημοσίου, δημόσια έργα, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων,

Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμαχίων: θεωρία νομοθεσία-νομολογία

Β έκδ., Θέματα: διοικητικό δίκαιο, κληροτεμάχια, αγροτεμάχια, οικόπεδα, εκτός σχεδίου δόμηση, γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ένταξη στο σχέδιο πόλεως, αυθαίρετη δόμηση, τοπογραφικό διάγραμμα

Ο νέος κώδικας διοικητικής δικονομίας

Σειρά: Διοίκηση και πολιτεία Θέματα: διοικητική δικονομία, διαδικασία στα τακτικά δικαστήρια, αιτιολογική έκθεση Ν.3659/2008, έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας Βουλής

Το δίκαιον της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως: κατά το ισχύον δίκαιον, συγκριτικής επισκοπήσεως....

Θέματα: απαλλοτριώσεις, αναγκαστική εκτέλεση, διοικητικό δίκαιο

Κώδιξ νόμων δημοσίου: μετά συνοπτικής μνείας της νομολογίας

Θέματα: διοικηική δικονομία, νομοθεσία, δημόσια κτήματα, δίκες του δημοσίου, νομικό Μέρος α

Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν.2690/1999,όπως τροποποιήθηκε)

3η έκδ. νέα Θέματα: διοικητικό δίκαιο, νομοθεσία, κώδικας διοικητικής διαδικασίας, αυταπάγγελτη ενέργεια διοίκησης, αστυνομική ταυτότητα, δελτίο ταυτότητας, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, τηλεφωνικές αιτήσεις πολιτών, τηλεομοιοτυπία, πρόσβαση στα διοικητικά στοιχεία, διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, δοιητική προσφυγή, αίτηση θεραπείας, δικηγόροι, αποδεικτικά μέσα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δημοτικός και κοινοτικός κώδιξ

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, δημοτικός και κοινοτικός κώδικας

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Θέματα: απαλλοτριώσεις, αναγκαστική εκτέλεση, διοικητικό δίκαιο δικαίωμα ιδιοκτησία, κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αποζημίωση, αναγνώριση δικαιούχων, παραγραφή αξίωσης, ειδικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων

Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη δημόσια διοίκηση

Θέματα: διοικητική δικονομία, δικαίωμα δικαστικής προαστασίας, αναγκαστική εκτέλεση, ασφαλιστικά μέτρα στις διοικητικές διαφορές, δικανικός συλλογισμός, βάρος απόδειξης, δικανική πεποίθηση

Η άμυνα του οφειλέτη κατά της προσωπικής κράτησης για χρέη στο δημόσιο

Θέματα: διοικητική δικονομία, αναγκαστικά μέτρα, προσωπική κράτηση για χρέη προς το δημόσιο, διοικητική εκτέλεση, κατάχρηση δικαιώματος, συμψηφισμός κατά δημοσίου

Συμβολή στην ανάπτυξη του τεχνικού δικαίου: η πολεοδομική νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα

Θέματα: πολεοδομία, πολεοδομική νομοθεσία, οικιστικές περιοχές, ρυθμιστικά σχέδια, σχέδια πόλης, δόμηση εκτός σχεδίου, άδεια οικοδόμησης, συντελεστής δόμησης, χώροι σταθμεύσεως τόμος Α
Σελίδα 1 από 3 σελίδες  1 2 3 >