Εκούσια δικαιοδοσία: θεωρία-νομολογία-πράξη

6η έκδ. Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, ληξιαρχικές πράξεις, αφάνεια, διορισμός εκκαθαρίστων, άδεια για δικαιοπραξία, ενέχυρο, σφράγιση, κληρονομητήριο, διαθήκη, εκκαθάριση κληρονομιάς, πτώχευση, βεβαιωτικός όρκος, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, δικαστική αντίληψη, απώλεια αξιογράφων, ένωση πιστωτών, μεσεγγύηση

Εκούσια δικαιοδοσία: θεωρία-νομολογία-πράξη

7η έκδ. Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, ληξιαρχικές πράξεις, αφάνεια, διορισμός εκκαθαρίστων, άδεια για δικαιοπραξία, ενέχυρο, σφράγιση, κληρονομητήριο, διαθήκη, εκκαθάριση κληρονομιάς, πτώχευση, βεβαιωτικός όρκος, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, δικαστική αντίληψη, απώλεια αξιογράφων, ένωση πιστωτών, μεσεγγύηση

Η εκούσια δικαιοδοσία

Θέματα: πολιτική δικονομία, εκούσια διακιοδοσία, ληξιαρχικές πράξεις