Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο

Μελέται εμπορικού δικαίου

Θέματα:εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, αξιόγραφα, δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, ναυτικό δίκαιο τόμος Α

Οι συνεταιρισμοί

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, συνεταιρισμοί

Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον

Θέματα: εμπορικό δίκαιο,ναυτικό δίκαιο τομος α, 4η έκδ., 5η έκδ.(1949), υπάρχει άλλο ένα αντίτυπο στην αποθήκη

Στοιχεία εμπορικού δικαίου: εισαγωγή -εμπορικαι πράξεις-έμποροι

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, έμποροι, εμπορικές πράξεις 6η έκδ. τόμος Α

Σύστημα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές πράξεις, εμπορικά επιμελητήρια, πρόξενοι, βιομηχανικά ειρηνοδικεία τόμος 1ος

Franchising: νομική και επιχειρηματική διάσταση: θεωρία-νομολογία-υποδείγματα

Σειρά: Βασική Νομική ΒιΒλιοθήκη Θέματα:Εμπορικό δίκαιο, Δίκαιο ανταγωνισμού, Ελεύθερος ανταγωνισμός, Ελεύθερος ανταγωνισμός-Νομοθεσία, Συστήματα διανομής, Εμπορικές συμβάσεις, Σύμβαση δικαιόχρησης, Σύμβαση franchising, Franchising, Σύμβαση δικαιόχρησης, Νομοθεσία, Σύμβαση δικαιόχρησης-Νομολογία, Σύμβαση franchising-Νομοθεσία, Σύμβαση franchising-Νομολογία, Franchising-Νομοθεσία, Franchising-Νομολογία, Αποφάσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού, Γνωμοδοτήσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού, Κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού, Σύμβαση δικαιόχρησης-Κοινοτική νομοθεσία, Σύμβαση δικαιόχρησης-Κοινοτική νομολογία, Σύμβαση franchising-Κοινοτική νομοθεσία

Εμπορικός νόμος: κώδιξ ιδιωτικού ναυτικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο

Σύστημα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, τόμος 5ος

Ελεύθερα νομικά θέματα

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, νομικά θέματα

Σύγχρονα προβλήματα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, ανώνυμη εταιρεία, δίκαιο ανταγωνισμού, αθέμιτος ανταγωνισμός, πνευματική ιδιοκτησία, ιδιωτική ασφάλιση, τραπεζικό δίκαιο

Περί αθέμιτου ανταγωνισμού

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού, αθέμιτος ανταγωνισμός

Σύστημα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο,πτώχευση, χρεοκοπία, δικαστικές εκκαθαρίσεις τόμος 8ος

Εμπορική νομοθεσία

Εμπορικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, αξιόγραφα, βιομηχανική ιδιοκτησία Α μέρος

Το δίκαιο των προσωπικών εταιρειών

Τόμος 2ος Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, προσωπικές εταιρείες, ίδρυση Ε.Ε, επαγγελματικές εταιρείες, αφανής εταιρεία, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογραφικές εταιρείες, εταιρείες δικαστικών επιμελών

Χρηματιστηριακός κώδικας: νομοθεσία Χ.Α.Α, Χρηματιστήριο Παραγόντων, Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά ....

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, χρηματιστηριακό, κεφαλαιαγορά, χρηματιστήριο αξιών, αμοιβαία κεφάλαια, σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών, κινητές αξίες, θεσμικοί επενδυτές, κινητές αξίες, άυλες μετοχές

Σύστημα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, συγκρούσεις, θαλάσσιες ασφάλειες, ναυτικό δάνειο, ναυτική υποθήκη, προνόμια πλοίων, τόμος 6ος
Σελίδα 1 από 2 σελίδες  1 2 >