Η δικονομική έννομη τάξη: μελέτες πολιτικής και διοικητικής δικονομίας

Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση, απόδειξη, φορολογική δικονομία

Η αναίρεση στην αστική δίκη

Θέματα: πολιτική δικονομίας, ένδικα μέσα, αναίρεση, λόγοι αναίρεσης, συγκριτικό δίκαιο

Η έφεσις: κατά τον ΚΠολΔ

Θέματα: ένδικα μέσα, έφεση, νομολογία, πολιτική δικονομία

Στοιχεία ελληνικής πολιτικής δικονομίας

Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, πλειστηριασμός ακινήτων, προσωρινή εκτελεστική απόφαση, κατάσχεση αεροσκάφους, αναγγελία δανειστών, ασφαλιστικά μέτρα, κατάσχεση πλοίου, εγγυοδοσία, απογραφή, κατάταξη δανειστών τόμος α , δ έκδ.

Η έφεση: κατά τον ΚΠολΔ

Στ έκδ. Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, έφεση, νομολογία

Η αναίρεση στην πολιτική δίκη: θεωρία-νομολογία-πράξη

Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, αναίρεση, νομολογία

Ηαναίρεση κατά τον ΚΠολΔ: ερμηνεία κατ  άρθρον

Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, αναίρεση, δικαστική απόφαση, διαδικασία στον Άρειο Πάγο, έννομο συμφέρον, λόγοι αναίρεσης κατά απόφασης ειρηνοδικείου

Η αναίρεση κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας

2η έκδ. Θέματα: πολιτική δικονομία