Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας: τριμηνιαίον νομικόν περιοδικόν - 2010

Πρόσθετες αναγραφές: Φραγκούλης Ηλ., Κωστόπουλος Ιω. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1972 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1974, 1985, 1990, 1993, 1995

Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας: τριμηνιαίον νομικόν περιοδικόν - 1980

Πρόσθετες αναγραφές: Φραγκούλης Ηλ., Κωστόπουλος Ιω. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1972 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1974, 1985, 1990, 1993, 1995

Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας: τριμηνιαίον νομικόν περιοδικόν - 2004

Πρόσθετες αναγραφές: Φραγκούλης Ηλ., Κωστόπουλος Ιω. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1972 έως ...

Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας: τριμηνιαίον νομικόν περιοδικόν - 1974

Πρόσθετες αναγραφές: Φραγκούλης Ηλ., Κωστόπουλος Ιω. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1972 έως ...