Επιθεώρηση Νομολογίας: νομολογία-νομοθεσία- επιστήμη - 1992

Πρόσθετες αναγραφές: Τζίφρας Παρμενίων Ν. διευθ., Ζόμπολας Τάσος διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1981 έως... Για κάθε έτος υπάρχουν δυο τόμοι Α+Β Λείπουν οι τόμοι του έτους 2002(τόμος Β ) 2 αντίτυπα

Επιθεώρηση Νομολογίας: νομολογία-νομοθεσία- επιστήμη - 1983

Πρόσθετες αναγραφές: Τζίφρας Παρμενίων Ν. διευθ., Ζόμπολας Τάσος διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1981 έως... Για κάθε έτος υπάρχουν δυο τόμοι Α+Β Λείπουν οι τόμοι του έτους 2002(τόμος Β )

Επιθεώρηση Νομολογίας: νομολογία-νομοθεσία- επιστήμη - 1999

Πρόσθετες αναγραφές: Τζίφρας Παρμενίων Ν. διευθ., Ζόμπολας Τάσος διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1981 έως... Για κάθε έτος υπάρχουν δυο τόμοι Α+Β Λείπουν οι τόμοι του έτους 2002(τόμος Β )

Επιθεώρηση Νομολογίας: νομολογία-νομοθεσία- επιστήμη - 2010

Πρόσθετες αναγραφές: Τζίφρας Παρμενίων Ν. διευθ., Ζόμπολας Τάσος διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1981 έως... Για κάθε έτος υπάρχουν δυο τόμοι Α+Β Λείπουν οι τόμοι του έτους 2002(τόμος Β )

Επιθεώρηση Νομολογίας: νομολογία-νομοθεσία- επιστήμη - 2000

Πρόσθετες αναγραφές: Τζίφρας Παρμενίων Ν. διευθ., Ζόμπολας Τάσος διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1981 έως... Για κάθε έτος υπάρχουν δυο τόμοι Α+Β Λείπουν οι τόμοι του έτους 2002(τόμος Β )

Επιθεώρηση Νομολογίας: νομολογία-νομοθεσία- επιστήμη - 1996

Πρόσθετες αναγραφές: Τζίφρας Παρμενίων Ν. διευθ., Ζόμπολας Τάσος διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1981 έως... Για κάθε έτος υπάρχουν δυο τόμοι Α+Β Λείπουν οι τόμοι του έτους 2002(τόμος Β )

Επιθεώρηση Νομολογίας: νομολογία-νομοθεσία- επιστήμη - 1986

Πρόσθετες αναγραφές: Τζίφρας Παρμενίων Ν. διευθ., Ζόμπολας Τάσος διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1981 έως... Για κάθε έτος υπάρχουν δυο τόμοι Α+Β Λείπουν οι τόμοι του έτους 2002(τόμος Β )

Επιθεώρηση Νομολογίας: νομολογία-νομοθεσία- επιστήμη - 2007

Πρόσθετες αναγραφές: Τζίφρας Παρμενίων Ν. διευθ., Ζόμπολας Τάσος διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1981 έως... Για κάθε έτος υπάρχουν δυο τόμοι Α+Β Λείπουν οι τόμοι του έτους 2002(τόμος Β )

Επιθεώρηση Νομολογίας: νομολογία-νομοθεσία- επιστήμη - 2002

Πρόσθετες αναγραφές: Τζίφρας Παρμενίων Ν. διευθ., Ζόμπολας Τάσος διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1981 έως... Για κάθε έτος υπάρχουν δυο τόμοι Α+Β Λείπουν οι τόμοι του έτους 2002(τόμος Β )